,,Nordic walking – sport ,relaks, zabawa” - innowacja pedagogiczna

 Cele innowacji pedagogicznej ,,Nordic walking – sport ,relaks, zabawa”.

a)     cel główny

Głównym celem innowacji pedagogicznej ,,Nordic walking – sport, relaks, zabawa” jest urozmaicenie dotychczasowych pozalekcyjnych  zajęć ruchowych,

propagowanie aktywnego trybu życia , wyposażenie w wiedzę związaną
z organizacją aktywności ruchowej w czasie wolnym oraz sportem .

 

b)    cele szczegółowe:

 • poznawanie i doskonalenie techniki nordyckiego chodu
 • zwiększenie umiejętności ruchowych przydatnych w aktywności sportowej i rekreacyjnej
 • wdrażanie profilaktyki w zakresie wad postawy i otyłości
 • współpraca i współdziałanie w grupie
 • kultura uczestnictwa w rożnych formach aktywności ruchowej: przestrzeganie zasad nordic walking
 • samoocena i samokontrola własnej aktywności na zajęciach w terenie
 • integracja z uczniami innych szkół ( w tym szkoły w Annopolu Starymi w Zapolicach)
 • nawiązanie współpracy z Wrocławską Szkółką Nordic Walking, GOKiS w Zapolicach , Łódzkim klubem KROK za KROKIEM, Radą Rodziców, Radą Sportu w Urzędzie Gminy Zduńska Wola

Program  innowacji pedagogicznej ,,Nordic walking – sport ,relaks , zabawa”

zakłada realizację cyklicznych spotkań takich jak :

 • treningi nordic walking
 • zajęcia plenerowe , gry i zabawy terenowe z wykorzystaniem kijków nordic walking
 • wyjazdy na różnego rodzaju festyny , spotkania miłośników nordic walking
 • spotkania z przedstawicielami Polskiego Stowarzyszenia Nordic Walking
 • festyn rodzinny
 • udział w ogólnopolskich akcjach : Tydzień Zrównoważonego Transportu. Dzień bez Samochodu , Polska Biega . 

Ewaluacji podlega: praktyczna przydatność wiedzy i umiejętności zdobytych na zajęciach , poziom trudności proponowanych zadań, możliwość rozwijania zainteresowania nordic walking. Instruktor pod uwagę bierze również aktywność na zajęciach , zaangażowanie , relacje interpersonalne, przejawianie inicjatywy, sprawdzian umiejętności ruchowych.